banner

خودبانک های پویا

خودبانک های پویا مجموعه متنوعی از پایانه های خدمات خودکار بانکی (Automated teller Machin) است. استفاده از امکانات این سامانه بسیار آسان و سریع بوده و نیازی به حضور پرسنل بانک ندارد. به کمک خودبانک های پویا می توان خدمات بانکی مختلفی از قبیل دریافت و پرداخت وجه نقد، واگذاری چک به حساب، انتقال وجه، پرداخت قبوض، همچنین پرداخت انواع ارز و خرید کارت بانکی با اعتبار ریالی معادل و فروش ارز به مشتری و دریافت وجه از کارت مشتری را انتخاب و شخصاً کلیه مراحل را از ابتدا تا انتها با بهره گیری از راهنمایی های دستگاه به انجام رساند. این دستگاه با اتصال درون خط (on-line) به سامانه های متمرکز بانک، بلادرنگ (Real Time) نتیجه عملیات انجام شده را در حساب های مشتریان منعکس می نماید.