banner

دستگاه تامین امنیت اطلاعات

 یکی دیگر از تجهیزاتی که در کانون توجه بانک ها قرار دارد، دستگاه Hardware Security Module) HSM) است. این دستگاه با توليد و مدیریت كليدهای رمز و اعمال الگوريتم های رمزنگاری، اصالت اطلاعات مبادله شده را تضمین می نماید. اگر چه استفاده از این دستگاه منحصر به بانک ها نیست لیکن بیشترین کاربرد آن در صنعت بانکداری به خصوص در سامانه های پرداخت با کارت است.

شرکت پویا در همکاری نزدیک با توليدکنندگان HSM  انواع اين دستگاه را عرضه وآموزش های لازم و خدمات پس از فروش را ارائه می نماید. از ویژگی های HSMهای ارائه شده توسط پویا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • TPS بالا
  • پشتيبانی كارت های مغناطيسی و هوشمند
  • پشتيبانی كامل استانداردهای  EMV و Visa Cash
  • دارای تأييديه MEPS2 در مورد جلوگيری از تقلب
  • توليد كليد و مديريت رمز براساس استانداردهای امنیت RSA2048, DES3, DES
  • توليد و اصلاح و ترجمه PIN
  • قابليت توليد و شناسایی امضای الكترونيكی
  • مورد استفاده بسياری از سازمان ها و بانك های بزرگ در سراسر جهان

HSM