/

برگزاری اولین نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور برترین‌ها

برگزاری اولین نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور برترین‌ها
برگزاری اولین نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور برترین‌ها

مسئول روابط عمومی شرکت پویا در رابطه با دلیل حضور پویا در این نمایشگاه گفت: در پاسخ به درخواست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تصمیم گرفتیم در این نمایشگاه شرکت کنیم تا از این حرکت حمایت کرده باشیم. قطعا با توجه به حوزه فعالیتمان، بازار ما در نمایشگاه‌های بانکداری است نه این نمایشگاه. حضور ما در این نمایشگاه تنها جنبه حمایتی دارد.

تاریخ انتشار خبر: 17 مرداد 1396