banner

افتخارات

 • certificat

  ریاست محترم جمهوری

  دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور محترم، بابت فعالیت های ثمر بخش و موثر در حوزه تولید و ارائه نرم افزار در سطح داخلی و بین المللی و ایجاد محیط کارآفرین و نمونه در گسترش اشتغال ارزش افزا در بین فعالین حوزه فناوری اطلاعات کشور و همچنین اهتمام در توسعه کاربرد کارت های هوشمند در کشور - سال 1383

 • certificat

  .EAQA LTD

  گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی و توسعه و پشتیبانی نرم افزار از موسسه انگلیسی AFAQ- سال 2001 میلادی

 • certificat

  Persian ICT

  تقدیرنامه از persian ICT- سال 2014 میلادی

 • certificat

  نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

  تقدیرنامه نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی - سال 1387

 • certificat

  .AFAQ-EAQA LTD

  گواهینامه کیفیت سیستم مدیریت طراحی و توسعه و پشتیبانی نرم افزار از موسسه انگلیسی AFAQ- EAQA - سال 2001 میلادی

 • certificat

  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

  عضویت افتخاری انجمن شرکت های انفورماتیک - سال 1379

 • certificat

  انجمن رمز ایران

  تقدیرنامه از ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران - سال 1388

 • certificat

  وزارت صنایع و معادن

  پروانه بهره برداری واحد تولیدی و صنعتی از سازمان صنایع و معادن استان قزوین - سال 1386

 • certificat

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت - سال 1393

 • certificat

  وزارت صنایع و معادن

  مجوز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی از سازمان صنایع و معادن استان قزوین - سال 1385

 • certificat

  سازمان فضایی ایران

  تقدیرنامه از سازمان فضایی ایران - سال 1386

 • certificat

  وزارت صنایع و معادن

  گواهی فعالیت صنعتی از سازمان صنایع و معادن استان تهران - سال 1374

 • certificat

  دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

  گواهینامه تایید فنی نرم افزار از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور - سال 1390

 • certificat

  شورای عالی انفورماتیک کشور

  گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور - سال 1395

 • certificat

  سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

  تقدیرنامه از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - سال 1387

 • certificat

  سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

  مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران - سال 1396

 • certificat

  شهرداری

  تقدیرنامه فعالین محیط زیست از شهرداری ناحیه 3 منطقه 6 تهران بابت فعالیت در پویش مردمی جمع آوری درب بطری - سال 1394

 • certificat

  پژوهشکده پولی و بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

  تندیس پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت دی ماه 1394 - سالن همایش های برج میلاد

 • certificat

  جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

  لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی - سال 1398 - دانشگاه صنعتی شریف