تحقیق و توسعه

شرکت پویا / تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه (R&D) از ضروریات پویایی هر صنعت و از رموز موفقیت هر شرکت نوآور است. بخش تحقیق و توسعه یکی از فعال ترین واحدهای این شرکت است که مستقیماً زیر نظر مدیریت عامل پویا انجام وظیفه می‌نماید. بسیاری از محصولات سخت افزاری/ نرم‌‌افزاری تولیدی پویا حاصل تلاش و تحقیق و توسعه این بخش است. تمامی تجهیزات تولیدی پویا ابتدا در این بخش طراحی و نمونه سازی شده و پس از انجام آزمایش‌های اطمینان بخش به تولید رسیده است.

  • صراف پویا با امکان خرید و فروش ارزهای خارجی
  • خوددریافت پویا با امکانات دریافت اسکناس و چک
  • دستگاه خودکار فروش کارت که از جدید ترین تولیدات این بخش است
  • خودپرداز و خوددریافت پویا که هر دو امکان دریافت و پرداخت را یکجا انجام می‌دهد
  • سامانه سوئیچ بانکی پویا که مطابق با آخرین استانداردها و پاسخگو به نیازهای بومی است