سامانه سپر

سامانه برخط كشف تقلب تراکنش کارت از طریق کنترل قواعد (Rule)

این سامانه با قابلیت اجرای برخط و همچنین غیر برخط، با هدف کنترل عدم وجود مصداق‌های محرز تقلب در تراکنش‌های کارت تولید شده است. از این رو سپر محصولی است مبتنی بر مدل‌های پردازش سریع داده که با دریافت تراکنش‌ مشتریان، نظارت بر اجرای قوانین و استفاده از دسترسی و مجوزهای خاص در سطح بانک را میسر می‌سازد. سپر همچنین می‌تواند بر اساس داده‌های تجمیع شده ادواری موجودیت‌ها، نسبت به نمایش اطلاعات راهبردی اقدام و در تصیم‌گیری مدیران بانک کارساز باشد.

سامانه سپر ضمن دارا بودن مجموعه‌ای غنی از قواعد لازم‌الاجرای بانکی، امکان تعریف و افزودن قواعد جدید توسط کاربر را نیز فراهم نموده است. ذینفعان این سامانه در بانک‌ها می‌تواند ادارات متولی نوآوری و طراحی محصول و ادارات و واحدهایی نظیر اداره اطلاعات بانکی، اداره بانکداری شرکتی و اختصاصی، اداره بازاریابی و امور مشتریان خرد و صنفی، اداره خدمات الکترونیک، اداره بازرسی، اداره عملیات ارزی(کارت ارزی)، اداره تولید و پشتیبانی سامانه‌های بانکی، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اداره تامین مالی نوین، اداره تولید سامانه‌های بانکداری مجازی، باشگاه مشتریان و … باشند.

محصولات مشابه